Využití simulace jako inženýrského nástroje
během životního cyklu výrobků a procesů


Autor: Jan Daněk, HUMUSOFT s.r.o.

HTML prezentace - klikněte zde!

Zpět na hlavní stránku programu WITNESS

Obsah

Úvod
HUMUSOFT s.r.o.
Přehled
SIMULACE
Co lze simulovat?
snímek PPT
Klasifikace modelů
Simulace Monte Carlo
Typy simulace dynamických systémů
Co uživatelům přináší simulace?
Životní cyklus simulačních modelů
Využití simulace v rámci organizací
Úrovně modelů a typy výstupů
Trendy
snímek PPT
snímek PPT
Odbourávání zbytečně vysoké úrovně abstrakce
Simulace ve vývoji produktů
Návrh řídicích systémů
snímek PPT
Simulink ve zkratce
Stateflow ve zkratce
snímek PPT
snímek PPT
snímek PPT
FEMLAB ve zkratce
FEMLAB - příklady
snímek PPT
WITNESS ve zkratce
snímek PPT
Unikátní model zlepšování podnikových procesů
Kvalitativní přínosy
Kvantitativní přínosy
WITNESS - aplikační možnosti
snímek PPT
MODUL OPTIMIZER
Witness Optimizer
snímek PPT
snímek PPT
Postup:
snímek PPT
Virtuální Realita - hra nebo přínos?
Senzory: Inverzní kyvadlo
Reálný čas: Magnetická levitace
snímek PPT
VR - FASTBUILD
snímek PPT
snímek PPT
snímek PPT
Faktory ovlivňující úspěšné využití simulace
Shrnutí
snímek PPT